Logo Vlaams Mensenrechteninstituut

Hoe helpt het VMRI jou?

Meen jij slachtoffer of getuige te zijn van discriminatie? Gebeurde dit in een situatie die onder de Vlaamse bevoegdheden valt? Dan kan je rekenen op hulp van het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI). Deze hulp bestaat uit eerstelijnsbijstand en eventueel bemiddeling en/of oordeelsvorming van de geschillenkamer. Daarnaast biedt het VMRI eerstelijnsbijstand als je van oordeel bent dat je mensenrechten geschonden zijn in een situatie die onder de Vlaamse bevoegdheden valt. 

Bijstand bij klachten over discriminatie

Meen je slachtoffer of getuige te zijn van discriminatie in een situatie die onder de Vlaamse bevoegdheden valt? Dan kan je dit kosteloos melden bij het VMRI. Je klacht kan niet anoniem gebeuren, omdat we er mogelijk verder mee aan de slag gaan in een bemiddelingstraject. 

Wat gebeurt er na je klacht? 

Het VMRI analyseert in de eerste plaats je klacht. We gaan na of we bevoegd zijn om je klacht te behandelen, en of die ontvankelijk is volgens de wetgeving. Vervolgens kan je eventueel een beroep doen op een of meerdere van onderstaande opties:

Wanneer het VMRI niet bevoegd is om je klacht te behandelen, verwijzen we je mogelijk door naar een andere mensenrechteninstelling of organisatie die je verder kan bijstaan.

Afhankelijk van je klacht, kan je eerstelijnsbijstand krijgen. Onze medewerkers geven je informatie en advies over je recht om niet gediscrimineerd te worden, en over de middelen die je kan gebruiken om dat recht af te dwingen. 

Als het VMRI bevoegd is en je klacht ontvankelijk is, kunnen we indien nodig bemiddeling opstarten. Bij bemiddeling gaan de betrokken partijen (jij als klager en de persoon of organisatie waarover je klaagt) op een vertrouwelijke manier in overleg. Het VMRI neemt een onafhankelijke en neutrale rol op: we vergemakkelijken de communicatie en stimuleren jullie om zelf een oplossing uit te werken.

Als bemiddeling niet tot een resultaat leidt, kan het VMRI met jouw toestemming je dossier aan de geschillenkamer bezorgen. De geschillenkamer buigt zich vervolgens over je klacht en zal een niet-bindend oordeel met aanbevelingen uitspreken. Lees meer over de werking van de geschillenkamer

Eerstelijnsbijstand bij meldingen over mensenrechten

Meen je slachtoffer te zijn van een schending van een mensenrecht in een situatie die onder de Vlaamse bevoegdheden valt? Dan kan je dit kosteloos en indien gewenst anoniem melden bij het VMRI. We spreken dan niet van een klacht, maar van een melding.

Wat gebeurt er na je melding? 

Het VMRI is niet bevoegd om juridisch advies te geven over een schending van je mensenrechten. We kunnen ons ook niet uitspreken over de gegrondheid van een melding. 

We kunnen je wel informatie geven en doorverwijzen naar een bevoegde sectorale mensenrechteninstelling of een algemene instantie die juridische bijstand kan bieden. 

 

Goed om te weten: we voeren ook onafhankelijk onderzoek, doen beleidsaanbevelingen en sensibiliseren over mensenrechten. Je melding zal mee richting geven aan de ruimere opdracht van het VMRI. 

Hoe gaan we te werk?

Onze medewerkers gaan steeds onafhankelijk, onpartijdig en objectief te werk. We behandelen je melding of klacht discreet en in alle vertrouwen. 

Naast het verlenen van hulp bij meldingen en klachten, heeft het VMRI ook een ruimere opdracht: we voeren onafhankelijk onderzoek, doen beleidsaanbevelingen en sensibiliseren over mensenrechten. Jouw melding of klacht geeft hier mee richting aan. Op basis van de ontvangen meldingen en klachten, beslist het VMRI welke thema’s prioriteit krijgen.  

Het recht om niet gediscrimineerd te worden is een mensenrecht. De wetgeving maakt een onderscheid tussen discriminatie enerzijds, en schendingen van andere mensenrechten anderzijds. 

Lees meer over mensenrechten en discriminatie.

Bevoegdheden

Vlaamse bevoegdheden

Het VMRI behandelt uitsluitend meldingen en klachten met betrekking tot situaties die onder de Vlaamse bevoegdheden vallen. Denk bijvoorbeeld aan de domeinen Wonen, Welzijn en Gezin, Cultuur, Onderwijs en Vorming, Sport, …

Let wel

Bevoegdheden binnen Brussel-Hoofdstad 

In het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad is het VMRI niet bevoegd om op te treden in situaties die aanknopen bij een gewestbevoegdheid

Binnen de gemeenschapsbevoegdheden zijn we wel bevoegd om de mensenrechten te bevorderen en discriminatie tegen te gaan ten aanzien van de eentalig Nederlandstalige instellingen in Brussel. Denk bijvoorbeeld aan discriminatie bij de toegang tot onderwijs (een Nederlandstalige school), toegang tot Nederlandstalige culturele instellingen (bijvoorbeeld concertzalen en toneelgezelschappen) of toegang tot een door de Vlaamse Gemeenschap erkende kinderopvang. 

Niet bevoegd

Heeft je melding of klacht geen betrekking op een situatie binnen deze (Vlaamse) bevoegdheden? Dan kunnen onderstaande organisaties je mogelijk verder op weg helpen:  

 

Twijfel je of we bevoegd zijn om je melding of klacht te behandelen? Neem dan gerust contact met ons op. We analyseren je situatie. Als het VMRI niet bevoegd is, verwijzen we je door naar een andere mensenrechteninstelling of organisatie. 

Ook interessant