Overslaan en naar de inhoud gaan

Het Vlaams Mensenrechteninstituut beschermt en bevordert de mensenrechten in Vlaanderen

We verhogen de kennis over de mensenrechten en sporen overheden en organisaties aan om in lijn te handelen met de internationale mensenrechtenverdragen.

Ervaar jij discriminatie? Dan kan je dit bij ons melden en een beroep doen op bemiddeling. Als dit geen uitkomst biedt, kan je de Geschillenkamer vragen om te oordelen over je zaak. Ook met meldingen over andere schendingen van mensenrechten kan je bij ons terecht.

Doe een melding
Tekstuele weergave afbeelding: Alle mensen hebben gelijke rechten, behalve (het woord behalve wordt doorstreept)

Ontdek onze bekendmakingscampagne

Het bestrijden van discriminatie is een van de kerntaken van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Met onze eerste campagne willen we ervoor zorgen dat mensen die discriminatie ervaren in Vlaanderen, de weg naar ons vinden. 

De campagne brengt discriminerende uitspraken in beeld. Uitspraken die mensen soms hardop zeggen, maar soms ook denken of niet expliciet uitspreken. We maken mensen zich ervan bewust dat deze situaties discriminerend kunnen zijn. We geven de boodschap dat wie discriminatie ervaart, bij het instituut terecht kan. 

Ga naar de campagne 

Kom meer te weten

Werd je gediscrimineerd? Zijn er mensenrechten geschonden?

Doe een melding
Heb je een vraag? Contacteer ons