Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe helpen we jou met je melding?

Wil je discriminatie of een andere schending van de mensenrechten melden? Gebeurde dit in een situatie die onder de Vlaamse bevoegdheden valt? Dan kan je rekenen op hulp van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Bij een melding over discriminatie kunnen we eerstelijnsbijstand geven en bemiddelen. Als dit geen uitkomst biedt, kan de Geschillenkamer een oordeel vellen. Bij een melding over een mensenrechtenschending krijg je eerstelijnsbijstand. Daarnaast helpen meldingen ons bij de opmaak van onze adviezen, bewustwordingscampagnes, onderzoek en internationale rapportering.

Hoe werken we?

Wanneer je een melding doet, bekijken we eerst of het gaat om:

  • een melding over discriminatie: dit noemen we een discriminatieklacht, of
  • een melding over een andere schending van een mensenrecht

Op deze pagina lees je hoe we je in beide gevallen kunnen bijstaan. 

Waarom is er een verschil?

Wanneer je een discriminatieklacht hebt, kunnen we je op een andere manier helpen dan wanneer je een melding over een andere mensenrechtenschending hebt. Bij een discriminatieklacht kunnen we bemiddelen en indien nodig de Geschillenkamer een oordeel laten vellen. Deze begeleiding is niet voorzien bij andere mensenrechtenschendingen. 

Lees hier meer over mensenrechten en discriminatie

info

Onze medewerkers gaan steeds onafhankelijk, onpartijdig en objectief te werk. We behandelen je melding discreet en in alle vertrouwen. 

Discriminatie melden

Meen je gediscrimineerd te zijn in een situatie die onder de Vlaamse bevoegdheden valt? Dan kan je dit gratis melden bij het Vlaams Mensenrechteninstituut. Je kan dit niet anoniem doen, omdat we er mogelijk verder mee aan de slag gaan in een bemiddelingstraject.

 

Wie kan er nog een discriminatieklacht indienen?

  • Een persoon (bijvoorbeeld een familielid, vriend, advocaat, …) of organisatie kan je bijstaan of vertegenwoordigen. Zij kunnen dan een klacht voor jou indienen. 
  • Daarnaast kan ook elke andere persoon of organisatie die niet zelf gediscrimineerd werd, een klacht indienen. Ze moeten dan wel een eigen belang aantonen, alleen een algemeen belang volstaat niet. 
  • Ook organisaties, verenigingen en instellingen die mensenrechten verdedigen of discriminatie bestrijden, kunnen een discriminatieklacht indienen.

Wat gebeurt er met je discriminatieklacht?

Het Vlaams Mensenrechteninstituut analyseert in de eerste plaats je discriminatieklacht. We gaan na of we bevoegd zijn om die te behandelen, en of ze ontvankelijk is volgens de wetgeving. Vervolgens kan je kiezen om een beroep te doen op een of meerdere van onderstaande opties:

Doorverwijzing

Zijn we niet bevoegd om je discriminatieklacht te behandelen? Dan verwijzen we je waar mogelijk door naar een andere mensenrechteninstelling of organisatie die je verder kan bijstaan.

Zijn we wel bevoegd en gaat je klacht over een beleidsinstantie of een organisatie? Dan raden we je aan om eerst gebruik te maken van hun interne klachtenprocedure. Als die reactie voor jou niet toereikend is, helpen wij je verder. 

Zijn we bevoegd, maar is er ook een andere mensenrechteninstelling die je op een andere manier kan helpen? Dan wijzen we jou de weg. 

Eerstelijnsbijstand

Wanneer we bevoegd zijn om je discriminatieklacht te behandelen, geven onze medewerkers je informatie en advies over het recht om niet gediscrimineerd te worden. Daarnaast kom je meer te weten over de middelen die je kan gebruiken om dit recht af te dwingen. Samen met jou kunnen we de persoon of organisatie waarvan je meent dat die gediscrimineerd heeft , contacteren en informeren. Of we helpen je om zelf contact te nemen en een oplossing te vinden. 

Bemiddeling

Als we bevoegd zijn en je discriminatieklacht is ontvankelijk, kunnen we een bemiddeling opstarten als dit nuttig is. Bij een bemiddeling gaan de betrokken partijen (jij en de persoon of organisatie waarover je klaagt) op een vertrouwelijke manier in overleg. Onze medewerkers nemen tijdens de bemiddeling een onafhankelijke en neutrale rol op, vergemakkelijken de communicatie en begeleiden iedereen om samen tot een oplossing te komen.

Oordeel door de Geschillenkamer

Als een bemiddeling geen uitkomst biedt bezorgen we de klacht, met jouw instemming, aan de Geschillenkamer van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Die buigt zich over je klacht en oordeelt of er sprake is van discriminatie. Hierbij luistert de Geschillenkamer naar alle partijen en krijgt iedereen de kans om te reageren op elkaars standpunten.

Lees meer over de werking van de Geschillenkamer. 

Andere schending van de mensenrechten melden

Heb je geen klacht over discriminatie, maar wil je een melding doen over een andere schending van een mensenrecht? En gebeurde die schending in een situatie die onder de Vlaamse bevoegdheden valt? Dan kan je dit gratis melden bij het Vlaams Mensenrechteninstituut, en als je wil anoniem. 

Wat gebeurt er met je melding?

Je kan een beroep doen op eerstelijnsbijstand: we geven je informatie en advies over wat de mensenrechten inhouden en over de middelen die je kan gebruiken om die rechten af te dwingen. Indien mogelijk verwijzen we je door naar een andere mensenrechteninstelling of een algemene instantie die juridische bijstand kan bieden. 

info

Alle meldingen geven richting aan de brede werking van het Vlaams Mensenrechteninstituut. 

Zo voeren we onafhankelijke studies en onderzoeken uit. Daarnaast werken we op eigen initiatief of op verzoek van overheden aan onafhankelijke adviezen, aanbevelingen, voorstellen, rapporteringen en verslagen. Die richten we aan overheden en organisaties. 

Daarnaast doen we ook aan bewustwording via campagnes, educatie, vorming, ... 

Meldingen over mensenrechtenschendingen, inclusief discriminatieklachten, helpen ons te beslissen welke thema's prioriteit krijgen. 

Onze bevoegdheden

Vlaamse bevoegdheden 

Het Vlaams Mensenrechteninstituut kan alleen discriminatieklachten en meldingen over mensenrechtenschendingen behandelen als die zich afspelen in situaties die onder de Vlaamse bevoegdheden vallen. Denk bijvoorbeeld aan de thema’s Wonen, Welzijn en Gezin, Cultuur, Onderwijs en Vorming, Sport, …

info

Let wel

Bevoegdheden binnen Brussel-Hoofdstad

In het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad is het Vlaams Mensenrechteninstituut bevoegd om op te treden in situaties die aanknopen bij een gemeenschapsbevoegdheid ten aanzien van de eentalig Nederlandstalige instellingen in Brussel. Denk bijvoorbeeld aan discriminatie bij de toegang tot:

  • onderwijs in Nederlandstalige scholen en onderwijsinstellingen
  • Nederlandstalige culturele instellingen, bijvoorbeeld concertzalen en toneelgezelschappen
  • een door de Vlaamse Gemeenschap erkende kinderopvang 

We zijn niet bevoegd om op te treden in situaties die aanknopen bij een gewestbevoegdheid

 

Niet bevoegd

Gaat je discriminatieklacht of melding over een mensenrechtenschending niet over een situatie die zich afspeelt binnen de Vlaamse bevoegdheden? Dan kunnen onderstaande organisaties je mogelijk verder op weg helpen:  

info

Twijfel je of het Vlaams Mensenrechteninstituut bevoegd is om je discriminatieklacht of melding over een mensenrechtenschending te behandelen? Neem dan gerust contact met ons op. We analyseren je situatie. 

Als we niet bevoegd zijn, verwijzen we je door naar een andere mensenrechteninstelling of organisatie.

Ook interessant