Overslaan en naar de inhoud gaan

Publicaties

Het Vlaams Mensenrechteninstituut voert onafhankelijke studies en onderzoeken uit. Daarnaast werken we op eigen initiatief of op verzoek van overheden aan onafhankelijke adviezen, aanbevelingen, voorstellen, rapporteringen en verslagen. Die richt het instituut aan overheden en organisaties. Op deze webpagina vind je een overzicht van onze publicaties. 

Adviezen

Maart 2024

Advies over het ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van een aanvraagformulier voor het aanvragen van redelijke aanpassingen

 

 • Uitgebracht op: 19 maart 2024
 • Thema: rechten van personen met een handicap, verbod op discriminatie 
 • Beleidsdomein: algemeen

Ga naar het advies.

Februari 2024

Advies over het voorontwerp van decreet tot oprichting en regeling van het Vlaams Meldpunt voor Grensoverschrijdend Gedrag

 

 • Uitgebracht op: 19 februari 2024
 • Thema: justitie
 • Beleidsdomein: non-discriminatie

Ga naar het advies.

Advies over de beslissing van de Vlaamse Regering over het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid van de Vlaams overheid

 

 • Uitgebracht op: 19 februari 2024
 • Thema: gelijke kansen
 • Beleidsdomein: bestuur

Ga naar het advies

Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het Gelijkekansendecreet

 

 • Uitgebracht op: 26 februari 2024
 • Thema: gelijke kansen
 • Beleidsdomein: bestuur

Ga naar het advies.

December 2023

Advies over het persoonsvolgend budget

 

 • Uitgebracht op: 22 december 2023
 • Thema: handicap
 • Beleidsdomein: welzijn

Ga naar het advies.

Jaarverslag

Ook interessant