Overslaan en naar de inhoud gaan

Publicaties

Het Vlaams Mensenrechteninstituut voert onafhankelijke studies en onderzoeken uit. Daarnaast werken we op eigen initiatief of op verzoek van overheden aan onafhankelijke adviezen, aanbevelingen, voorstellen, rapporteringen en verslagen. Die richt het instituut aan overheden en organisaties. Op deze webpagina vind je een overzicht van onze publicaties. 

Adviezen

April 2024

Advies over ouderen en mensenrechten: tellen ouderen nog mee?
 • Uitgebracht op: 23 april 2024
 • Thema: rechten van ouderen
 • Beleidsdomein: buitenland

Ga naar het advies.

Maart 2024

Advies over het ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van een aanvraagformulier voor het aanvragen van redelijke aanpassingen
 • Uitgebracht op: 19 maart 2024
 • Thema: rechten van personen met een handicap, verbod op discriminatie 
 • Beleidsdomein: algemeen

Ga naar het advies.

Februari 2024

Advies over het voorontwerp van decreet tot oprichting en regeling van het Vlaams Meldpunt voor Grensoverschrijdend Gedrag
 • Uitgebracht op: 19 februari 2024
 • Thema: justitie
 • Beleidsdomein: non-discriminatie

Ga naar het advies.

Advies over de beslissing van de Vlaamse Regering over het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid van de Vlaams overheid
 • Uitgebracht op: 19 februari 2024
 • Thema: gelijke kansen
 • Beleidsdomein: bestuur

Ga naar het advies

Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het Gelijkekansendecreet
 • Uitgebracht op: 26 februari 2024
 • Thema: gelijke kansen
 • Beleidsdomein: bestuur

Ga naar het advies.

December 2023

Advies over het persoonsvolgend budget
 • Uitgebracht op: 22 december 2023
 • Thema: handicap
 • Beleidsdomein: welzijn

Ga naar het advies.

Rapporten

Rapportering over het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Het Vlaams Mensenrechteninstituut kreeg het bijzondere mandaat om binnen de Vlaamse bevoegdheden in te staan voor de bevordering, de bescherming en de opvolging van de uitvoering van het Verdrag van 13 december 2006 van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap. Hoewel het momenteel nog te vroeg is voor het instituut om een grondig en uitgebreid rapport in te dienen over de volledige uitvoering van het verdrag binnen de Vlaamse bevoegdheden, brengen we een aantal zaken graag onder de aandacht van het comité.

Download het rapport

Getuigenissenrapport “Gebroken Levens” over het misbruik in de kerk

In oktober 2023 richtten het Vlaams Parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers elk een commissie op om de aanpak van seksueel misbruik in de kerk, en daarbuiten, te onderzoeken. 

De federale onderzoekscommissie lanceerde op 17 november 2023 een oproep naar slachtoffers die een getuigenis wilden brengen over hoe in het verleden is omgegaan met meldingen van seksueel geweld. De commissie gaf de federale Ombudsman de tijdelijke opdracht om deze getuigenissen te ontvangen. De federale onderzoekscommissie heeft ook vele getuigen gehoord. 

Vervolgens hebben het Vlaams Mensenrechteninstituut, het Federaal Instituut voor de bescherming en bevordering van de Rechten van de Mens, het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen deze schriftelijke getuigenissen gebundeld en samengevat.

Download de Nederlandstalige versie van het getuigenissenrapport.

Download de Franstalige versie van het getuigenissenrapport.

Overige publicaties

Ook interessant