Logo Vlaams Mensenrechteninstituut

Publicaties

Het Vlaams Mensenrechteninstituut voert onafhankelijke studies en onderzoeken uit. Daarnaast werken we op eigen initiatief of op verzoek van overheden aan onafhankelijke adviezen, aanbevelingen, voorstellen, rapporteringen en verslagen. Die richt het instituut aan beleid en sectoren. Op deze webpagina vind je een overzicht van onze publicaties. 

Adviezen

Advies over persoonsvolgend budget
Publicatiedatum: 22 december 2023
Thema: handicap
Beleidsdomein: welzijn

Het Vlaams Mensenrechteninstituut heeft een onafhankelijk advies gepubliceerd over het persoonsvolgend budget. Meerderjarige personen die door hun handicap nood hebben aan intensieve of frequente ondersteuning, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op dit budget. 

Het Vlaams Mensenrechteninstituut is specifiek aangewezen om de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap te bevorderen, beschermen en op te volgen. In het kader van deze opdracht doet het instituut drie aanbevelingen: 

  • De wachtlijsten moeten weggewerkt worden door voldoende budgetten beschikbaar te stellen.
  • Er moet beter gecommuniceerd worden over het tijdstip van de terbeschikkingstelling van het budget.
  • Er moet voldoende onderzoek gedaan worden voor beleid vernieuwd wordt.

Ook interessant